Byparken kåret til Årets Grønne Park

- 10. desember 2010

Velkommen til det Alexander Kielland omtalte som Stavangers smilehull og det vi alle kaller Stavangers hjerte. Velkommen til Byparken.


Byparken har fått den store ære av å bli kåret av Norske Anleggsgartnere til Årets Grønne Park i 2009. Jeg gir nå ordet til Guri Vallevik Håbj��rg, landskapsarkitekt og medlem av komiteen for Årets Grønne Park. Hun skal fortelle oss om bakgrunnen for den flott utnevnelsen Byparken har fått. 

Tusen takk Guri. Og takk til Norske Anleggsgartnere for utnevnelsen. 

Det var nemlig med store glede jeg mottok nyheten om at Byparken var kåret til Årets Grønne Park. Byparken, med Breiavannet i midten, danner kjernen i Stavanger sentrum. I Byparken finner vi de eldste og kanskje viktigste institusjonen i Stavanger – Domkirken, Kongsgård og Kiellandshagen. 

Byparken ble anlagt som Stavangers første bypark i 1866-1868, etter en beslutning i bystyret om å åpne området for allmennheten. Frem til da hadde Byparken bestått av Stavanger kirkegård og hagen til Kongsgård. Siden den gang har både utseende av parken og bruken av parken forandret seg. 

På 1990-tallet fremsto parken som dårlig vedlikeholdt og parkens funksjon uklar. Parksjefen inviterte derfor til en idédugnad om utforming og bruk. Rehabiliteringen, som har hatt en kostnadsramme på vel 20 millioner, startet i 1997 og ble fullført i 2007. Resultatet ser vi i dag. De historiske rammene har stått i fokus, samtidig som fornyelse og økt brukervennlighet har vært vektlagt. 

I dag har parken er viktig funksjon for rekreasjon og arrangementer, som julemarked, høstmarked, konserter og utstillinger. Det er også en av de viktigste møteplassene for folk i byen. 

Byparken forvaltes av Stavanger kommune ved vei, park og idrett – parkseksjonen. Vedlikeholdet utføres av Stavanger natur- og idrettsservice. Byparken har status som A-park, som betyr at det er en park hvor vedlikeholdet skal være på topp til en hver tid. Utnevnelsen Årets Grønne Park er ment som en honnør og en påskjønnelse til dere som har det daglige ansvaret for parken. Prisen er fortjent. Som ordførere ønsker jeg å takke dere for den fantastiske jobben der har gjort og gjør med byens hjerte – byens smilehull. 

Vi gratulerer!
 

Arbeidsoppgaver


Grøntmiljø rundt offentlige 
parker og private uteområder.

Beplanting og vedlikehold av 
kommunale bed, sommerblomster.

Badestrender og friområder.

Grøntanlegg rundt kommunale 
bygg og institusjoner.

Renovering av lekeplasser.

Inspeksjon av lekeplasser.
 
Arbeidsleder Sentrum område
Per Høysæther 


Telefon: 906 73 438
Send e-post

Konstituert Arbeidsleder Ytre område
Eirin S. Næss


Telefon : 975 11 676
Send e-post

Arbeidsleder Barns Lekemiljø
Rune Bergsvik


Telefon: 954 09 759
Send e-post

Park

Parkvedlikehold
Offentlige parker
Private uteområder
Beplanting

Idrett

Idrettshaller
Grusbaner
Gressbaner
Kunstgressbaner
Uteidrett

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring