Styret i foretaket

Styret og varamedlemmer

Styret og varamedlemmer

Styreleder:
Bjarne Kvadsheim (Sp): bjarne.kvadsheim@stavanger.kommune.no

Nestleder:
Ingebjørg Storeide Folgerø (H) Ingebjorg.folgero@brodrenekverneland.no

Styremedlem:
Arnt-Heikki Steinbakk (Ap): arnt.steinbakk@ptil.no
Charlotte Søyland (FrP): charlottesoyland@gmail.com

Ansattes representant:
Eivind Helle: eivind.helle@stavanger.kommune.no


Varamedlemmer

Vara for Bjarne Kvadsheim og Ingebjørg S. Folgerø
1. Guri Tysse (KrF): gutyss@online.no
guri.tysse@nasjonalforeningen.no
2. Kåre Reiten (H): kare.reiten@stavanger.kommune.no
3. Kolbein H. Lunde (V): kolbein.haakon.lunde@stavanger.kommune.no
4. Ingunn Sandvig (Pp): ree.ingunn@gmail.com

Vara for Arnt Heikki Steinbakk
1. Marianne Aarre (Ap): marianne.aarre@gmail.com

Vara for Charlotte Søyland
1. Christian Wedler (Frp): c@wedler.no

Vara for Eivind Helle
1. Eirin Sollid Næss: eirin.ness@stavanger.kommune.no