Styret i foretaket

Styret og varamedlemmer

Styret og varamedlemmer

Styreleder:
Bjarne Kvadsheim (Sp): bjarne.kvadsheim@stavanger.kommune.no

Nestleder:
Ingebjørg Storeide Folgerø (H) Ingebjorg.folgero@brodrenekverneland.no

Styremedlem:
Arnt-Heikki Steinbakk (Ap): arnt.steinbakk@ptil.no
Charlotte Søyland (FrP): charlottesoyland@gmail.com

Ansattes representant:
Eivind Helle: eivind.helle@stavanger.kommune.no


Varamedlemmer

Vara for Bjarne Kvadsheim og Ingebjørg S. Folgerø
1. Guri Tysse (KrF): gutyss@online.no
guri.tysse@nasjonalforeningen.no
2. Kåre Reiten (H): kare.reiten@stavanger.kommune.no
3. Kolbein H. Lunde (V): kolbein.haakon.lunde@stavanger.kommune.no
4. Ingunn Sandvig (Pp): ree.ingunn@gmail.com

Vara for Arnt Heikki Steinbakk
1. Marianne Aarre (Ap): marianne.aarre@gmail.com

Vara for Charlotte Søyland
1. Christian Wedler (Frp): c@wedler.no

Vara for Eivind Helle
1. Eirin Sollid Næss: eirin.ness@stavanger.kommune.no

Vei og anlegg

Veibevaring
Trafikksikkerhet
Fremkommelighet
Miljø
Service 

Park

Parkvedlikehold
Offentlige parker
Private uteområder
Beplanting

Idrett

Idrettshaller
Grusbaner
Gressbaner
Kunstgressbaner
Uteidrett

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring