Styret i foretaket

Bildet viser medlemmene i styret per 2018
Fra venstre: Charlotte Søyland, Arnt-Heikki Steinbakk, Bjarne Kvadsheim, Ingebjørg Storeide Folgerø, Katarina Lutcherath

Styret og varamedlemmer

Styret og varamedlemmer

Styreleder:
Bjarne Kvadsheim (Sp): bjarne.kvadsheim@stavanger.kommune.no

Nestleder:
Ingebjørg Storeide Folgerø (H) Ingebjorg.folgero@brodrenekverneland.no

Styremedlem:
Arnt-Heikki Steinbakk (Ap): arnt.steinbakk@ptil.no
Charlotte Søyland (FrP): charlottesoyland@gmail.com

Ansattes representant:
Katarina Lutcherath: katarina.lutcherath@stavanger.kommune.no


Varamedlemmer

Vara for Bjarne Kvadsheim og Ingebjørg S. Folgerø
1. Guri Tysse (KrF): gutyss@online.no
guri.tysse@nasjonalforeningen.no
2. Kåre Reiten (H): kare.reiten@stavanger.kommune.no
3. Kolbein H. Lunde (V): kolbein.haakon.lunde@stavanger.kommune.no
4. Ingunn Sandvig (Pp): ree.ingunn@gmail.com

Vara for Arnt Heikki Steinbakk
1. Marianne Aarre (Ap): marianne.aarre@gmail.com

Vara for Charlotte Søyland
1. Christian Wedler (Frp): c@wedler.no

Vara for Katarina Lutcherath
1. Eivind helle: eivind.helle@stavanger.kommune.no

Park

Parkvedlikehold
Offentlige parker
Private uteområder
Beplanting

Idrett

Idrettshaller
Grusbaner
Gressbaner
Kunstgressbaner
Uteidrett

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring