13

OM OSS

 


I 2006 ble Stavanger natur- og idrettsservice KF skilt ut som foretak fra park- og idrettsavdelingens driftsseksjon, og er heleid av Stavanger kommune.

Du ser det rundt deg hver eneste dag: Velstelte trær, fargerike bed, trygge veier, trivelige lekeplasser og velholdte idretts- og svømmeanlegg.

Foretakets formål er å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av ca. 1.100 større og mindre anlegg og uteområder innen idrett, friluftsliv, park og natur. 

Stavanger natur- og idrettsservice KF er kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. 

Vi gjør også en rekke typer arbeid for omkringliggende kommuner, forskjellige IKS, borettslag, private selskaper og privatpersoner.

Stavanger Natur og idrettsservice KF arbeider kontinuerlig for å være en seriøs og god leverandør for våre kunder og en god arbeidsgiver for våre ansatte. Som kommunens leverandør av tjenester er vi også opptatt av å fremstå som en miljøvennlig bedrift, og arbeider kontinuerlig med miljøvennlige løsninger. 

Stavanger natur- og idrettsservice KF har ca. 170 ansatte. 

Vi har lang og solid erfaring og tar oppdrag fra både offentlige og private bedrifter.
20
Elisabeth%20Pedersen%201

Vei og anlegg

Veibevaring
Trafikksikkerhet
Fremkommelighet
Miljø
Service 

Park

Parkvedlikehold
Offentlige parker
Private uteområder
Beplanting

Idrett

Idrettshaller
Grusbaner
Gressbaner
Kunstgressbaner
Uteidrett

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring