VARSLE OM FEIL OG MANGLER

Her kan du rapportere om feil og mangler som bør utredes.

Du kan melde om feil og mangler på vann, avløp, renovasjon, natur og miljø, kommunens bygg og idrettsanlegg, veier og sykkelstier, parker og andre uteområder.

KLIKK PÅ BILDET UNDER FOR UTFYLLING AV SKJEMA
VOF