Intranett

facebook-ikon
Intranett
09.02.2015

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe på besøk

Varaordføren ga NIS skryt for godt arbeid både med faste oppdrag og ikke minst ansvaret og ivaretakelsen av byen ved ekstremvær og beredskapsarbeid.

Torsdag 29. januar hadde Stavanger natur- og idrettsservice KF besøk av varaordfører, Bjørg Tysdal Moe.

Styreleder, Bjarne Kvadsheim, innledet møtet med status om forholdet NIS og Stavanger kommune.
Daglig leder presenterte deretter foretakets sammensetning, oppgaver og ansvarsområder.
Personalleder, Marion Flanagan, orienterte nærmere om foretakets organisasjon og hvordan NIS håndterer sine oppgaver med godt kvalifiserte ledere og fagarbeidere.

Varaordføreren ga NIS skryt for godt arbeid både med faste oppdrag og ikke minst ansvaret og ivaretakelsen av byen ved ekstremvær og beredskapsarbeid.
Ansatte i NIS ble omtalt som en spydspiss i Stavanger kommune både med tanke på organisering og gjennomføring av ansvarsoppgavene som fortjener enda mer oppmerksomhet både inad i kommunen, men også utad.
 
Det er vårt inntrykk at varaordfører i Stavanger kommune etter møtet har mer informasjon om oss som kan være viktig i arbeidet fremover der viktige beslutninger om vårt foretak og bestiller/utfører organiseringen skal fattes.  Vi takker derfor varaordfører på vegne av hele foretaket for at hun tok seg tid til en tur til Åsen. Vi ønsker Krf lykke til videre med det viktige politiske arbeidet som legger grunnlaget for byens innbyggere og opplevelsen av å bo her.
 
Kurt Idland
Daglig leder
Stavanger natur- og idrettsservice KF