Intranett

facebook-ikon
Intranett
03.03.2014

Topper laget

Trepleieren Falke Omdal, her høyt oppe i et tre i Vålandsskogen, skal delta i NM i trepleie. Han er også en viktig ressurs for arbeidstrening i Stavanger kommune