20.12.2013

Takk for samarbeidet i 2013

Julehilsen fra daglig leder Kurt Idland

Takk for samarbeidet i 2013.
 
Mange av de mål vi satte for 2013 er identiske med våre kunders mål.  Vi har gjennom dette året tilegnet oss enda bedre kundekompetanse og meislet inn i fjell de samme retningslinjer og løsninger som våre kunder ønsker.  Likevel har det vært rom for utvikling og samspill der vi har fått den nødvendige tillit og myndighet til styre egne arbeider og dermed får enda større eierskap til prosessene i alle avdelinger.  Denne tilliten vil vi opprettholde og bygge videre på i 2014. 

Våre oppdragsgivere stiller tydelige krav og har høye forventninger til gjennomføring og resultat.  Dette gjør oss til en bedre leverandør av våre tjenester.  Vi vil videreføre dette arbeidet overfor våre leverandører slik at det gode samarbeidet med dere i 2013 blir enda bedre i 2014.  
 
Stavanger natur- og idrettsservice KF ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår.
 
Kurt Idland
Daglig leder
Stavanger natur- og idrettsservice KF