Intranett

facebook-ikon
Intranett
07.01.2021

Strøing og brøyting av veier i Stavanger kommune

Slik prioriterer vi strøing og brøyting i Stavanger

KORT FORTALT
  • Stavanger kommune har ansvar for strøing og brøyting på kommunale veier.
  • Vi har delt veier og steder der vi brøyter og strør inn i tre ulikt prioriterte grupper.
  • Ryfylke-øyene i kommunen har egne ordninger for brøyting og strøing.
  • Vil du melde om feil og manlger på fylkesveier og riksveier i Stavanger, ring Vegmeldingssentralen på telefon 175.

Les mer på Stavanger kommune sin hjemmeside her