Intranett

facebook-ikon
Intranett
20.12.2020

Stavanger natur- og idrettsservice KF tilbakeføres til basis organisasjonen

Fra og med 01.01.2021

14. desember 2020 vedtok Stavanger kommunestyre at fire kommunale foretak skal tilbakeføres til kommunedirektørens basisorganisasjon.
Endringene i organisering får ingen umiddelbar virkning for ansatte i de kommunale foretakene, som skal forholde seg til daglig leder, slik som før. Det vil opprettes et avviklingsstyre som skal jobbe med avviklingen av foretakene. 

Alle ansatte skal være innplassert i basisorganisasjonen senest 30. juni 2021.

Dette vil heller ikke ha noen betydning for våre kunder og leverandører, som kan inntil videre forholde seg til oss slik som før.