Intranett

facebook-ikon
Intranett
27.03.2014

Prosjekt fri sikt

Stavanger kommune er i gang med å rydde vegetasjon på turveistrekningen mellom Strømvig og Rosenli og på Egelandsmarka ved Rosenli

Noen steder ryddes det utsiktskorridorer direkte mellom turveien og sjøen, andre steder blir det utsiktspunkter lengre ute på knauser, som er tilgjengelig gjennom stier fra turveien.

- Vi fjerner ikke all vegetasjon mellom turveien og sjøen, men skaper en god variasjon. Når vi legger til rette for varierte naturopplevelser skal det ikke gå ut over biologiske mangfoldet, sier Felicitas Heimann, som er seksjonsleder i Park og vei.

Stavanger Natur- og idrettsservice har flere mann i sving og vil bruke noen uker på ryddearbeidet.

Les mer her om Prosjekt fri sikt her

Foto: Frank Halvorsen
Tekst: Ståle M Schjelderup, kommunikasjonsavdelingen i Stavanger kommune