Intranett

facebook-ikon
Intranett
09.05.2014

Prøveprosjektet

Driftsleder Trond Hjeltnes er imponert over resultatet så langt i prosessen.

Bildet viser resultatet to dager etter prøveprosjektet ved Badedammen, ref TV- reportasjen fra TV-Vest her.

Stavanger Natur- og idrettsservice KF vil kjøre prøveprosjektet på flere av sine anlegg og vil oppdatere med resultater underveis i sesongen.

Driftsleder i Parkavdelingen, Trond Hjeltnes, synes dette er et spennende prosjekt og han er imponert over resultatene så langt i prosessen.