09.05.2014

Prøveprosjektet

Driftsleder Trond Hjeltnes er imponert over resultatet så langt i prosessen.

Bildet viser resultatet to dager etter prøveprosjektet ved Badedammen, ref TV- reportasjen fra TV-Vest her.

Stavanger Natur- og idrettsservice KF vil kjøre prøveprosjektet på flere av sine anlegg og vil oppdatere med resultater underveis i sesongen.

Driftsleder i Parkavdelingen, Trond Hjeltnes, synes dette er et spennende prosjekt og han er imponert over resultatene så langt i prosessen.

Vei og anlegg

Veibevaring
Trafikksikkerhet
Fremkommelighet
Miljø
Service 

Park

Parkvedlikehold
Offentlige parker
Private uteområder
Beplanting

Idrett

Idrettshaller
Grusbaner
Gressbaner
Kunstgressbaner
Uteidrett

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring