02.03.2016

Nytt saltlager på Åsen

Saltlager

I 2015 så startet NIS opp et prosjekt for saltlagring i eget lager og kommunal regi. Det gamle saltlageret på Forus(Svanholmen) viste seg og ikke være et alternativ pga korrusjon i byggningsmassen. Derfor startet vi med og se på muligheten for saltlager på Åsen.
Stavanger kommune fikk utfordringer med lagring av salt 2014.

På kort tid og etter iherdig og intens jobbing står nå en salthall klar for bruk for sesongen 2016 og fremmover.
Prosessen har også medført at uteområdet på Åsen har blitt større, og det vil være fokus fremmover på struktur og orden slik at vi fremstår på en slik måte Stavanger natur- og idrettsservice KF fortjener og bør være.

FØR:
1 salthall fremdrift (10)
UNDER:
4 salthall fremdrift 2 10 (2)
ETTER:
salthallmontering 10 (1)
 

Vei og anlegg

Veibevaring
Trafikksikkerhet
Fremkommelighet
Miljø
Service 

Park

Parkvedlikehold
Offentlige parker
Private uteområder
Beplanting

Idrett

Idrettshaller
Grusbaner
Gressbaner
Kunstgressbaner
Uteidrett

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring

Kontakt

Stavanger Natur og Idrett KF
Auglendsdalen
4017 Stavanger
Tlf: 51 91 28 80
Send epost
Følg oss på facebook!
Intranett - Logg på her
Personvernerklæring