Intranett

facebook-ikon
Intranett
30.11.2015

NIS og flyktninger i Stavanger

Flyktninger i Stavanger

Som et viktig ledd i integreringen av flyktninger og som et aktivitetstilbud i Stavanger stilles noen haller, bad og uteanlegg til disposisjon.  I denne forbindelse kan det fort oppstå spørsmål om det skal iverksettes ekstra tiltak av ulik karakter.  Foretaket har tett dialog med Stavanger kommune v/Helsesjefen og de fleste spørsmål og svar kan vi finne på www.stavanger.kommune.no på egen side som ser slik ut:

Generelt kan vi si at det ikke foreligger behov for spesielle tiltak, men ansatte i Stavanger natur-og idrettsservice KF og gjester oppfordres til å ta de vanlige prosedyrer alvorlig med tanke på hygiene og renhold. Håndhygiene er uansett viktig når mange er samlet.  I de tilfeller faste gjester og besøkende uttrykker bekymring  skal ansatte i Stavanger natur-og idrettsservice KF og ansvarlige for drift henvise til Stavanger kommune’s hjemmesider. Ut over det skal alle gjester behandles på samme måte og følge de samme prosedyrer og retningslinjer som gjelder for den aktuelle arenaen.