Intranett

facebook-ikon
Intranett
26.05.2016

Miljøvennlig ugressfjerning

Ugressbekjempelse

Stavanger natur- og idrettsservice KF skal i årene fremover samarbeide godt med Stavanger Industri Service AS for å sikre utstyrsdelen og teknisk oppfølging i bærekraftig kamp mot ugress i regionen. Samarbeidet og løsningen er det første i sitt slag i Norge og befester foretakets posisjon for en bærekraftig og miljøvennlig utførelse av våre tjenester.

img 3280
Troll 2 levert til NIS. Johan Rud fra Heatweed (tv), Kurt Idland fra Stavanger natur- og idrettsservice KF og Henning Norland fra Stavanger Industri service AS

img 3279
                                                                                                                                    Troll 2

Prosjektet ligger under parkvedlikehold. Arbeidet dreier seg hovedsakelig om ugress bekjempelse på kommunale prioriterte områder. Dette er vår andre maskinenhet fra Sensor- serien som vil være nødvendig kapasitet overfor de utfordringene vi har, og foretaket vil også være langt mindre sårbare ved en eventuell maskinstopp. I tillegg har vi Nemo som er en mindre enhet fra Heatweed Mid-serien som benyttes i områder der de største maskinene fra Sensor- serien ikke kommer til.

Nå ser vi frem til å få logistikk og samhandling til og fungere optimalt utover sesongen

heat weed jpg (2)
                                                                                             Sjefen med selvtillit og god tro på prosjektet