10.05.2019

Kanonene ved statuen av viseadmiral Thore Horve er på plass

Etter restaureringsarbeid er endelig kanonene på plass ved statuen av viseadmiral Thore Horve. Kanonene er pusset og malt, og det er laget nytt understell. De ble satt ut kl. 06.00 8.mai frigjøringsdagen og stedet er nå klart for 17. mai.

Thore Horve (født 6. oktober 1899 i Stavanger, død 15. august 1990 i Oslo) var en norsk sjøoffiser og viseadmiral. Horve utdannet seg i marinen og etter fullført sjøkrigsskole i 1920 tjenestegjorde han på mange av marinens viktigste fartøy.
Under den tyske invasjonen av Norge i april 1940 lyktes Horve ved bruk av torpedojageren «Draug» å overmanne et tysk transportfartøy og føre det til Storbritannia. Under resten av andre verdenskrig tjenestegjorde Horve i den norske marinen i Storbritannia, dels som skipssjef og dels i stabsstjeneste.
Fra 1946-1949 var Horve sjef for Sjøforsvaret, men var kritisk til det han oppfattet som nedbyggingen av våpengrenen og gikk i 1951 over i sivilt arbeid. En periode i 1950-årene bisto han, sammen med andre norske offiserer, Etiopia med oppbyggingen av landets marine.[1] Etter dette fortsatte han sivilt som direktør i Norsk Philips. Thore Horve engasjerte seg sterkt for handelsflåtens og marinens veteraner. Sammen med Leif Vetlesen var han en drivende kraft bak den «ex gratia»-utbetaling Stortinget til sist vedtok i 1972, knyttet til Nortraships Sjømannsfond, for mannskap i Nortraship.

dsc 0311