Intranett

facebook-ikon
Intranett
03.10.2013

Invitasjon til gruppemøte hos Stavanger FrP

Formålet var å orientere om foretakets oppbygning og virkeområder

Stavanger Natur og idrettsservice ble invitert til gruppemøte i Fremskrittspartiet onsdag 25. september.  Formålet var å orientere om foretakets oppbygning og virkeområder. 

Presentasjonen pågikk i 20 minutter med spørsmålsrunde etterpå.  Det ble reist flere interessante spørsmål som ga grunnlag for å oppklare både hvordan foretaket er bygget opp, men også hvordan oppgavene blir løst innenfor våre ansvarsområder og rammebetingelser. 

Stavanger Frp har som de andre partiene vårt foretak på dagsorden i forbindelse med konkurranseutsetting og utredning om å omgjøre selskapet til et AS med bakgrunn i vedtaket i bystyret 11. mars 2013.  Vi håper at bedre kunnskap om vårt foretak bidrar til at Stavanger Frp og øvrige folkevalgte tar sine beslutninger på riktig grunnlag.  Vi har inntrykk av at alle partier har samme mål som Stavanger natur- og idrettsservice KF, og det er løsninger til det beste for innbyggerne i Stavanger kommune.
 
Vi takker Stavanger Frp for invitasjonen og et hyggelig møte.
 
Kurt Idland
Daglig leder
Stavanger natur- og idrettsservice