30.06.2016

Ingen sprøytemidler i Stavanger kommune

Mer ugress og arbeid, men giftfritt miljø

Stavanger kommune har gode erfaringer med å bekjempe ugress uten sprøytemidler. Det gir et giftfritt miljø, men arbeidet tar mer tid, og vi må tåle noe mer ugress rundt omkring.

Kommunen har gått foran i arbeidet med å fase ut bruken av sprøytemidler. Allerede i 2014 ble det ikke lenger brukt kjemikalier for å bekjempe ugress ved barnehager, skoler, lekeplasser, sykehjem, badeplasser og langs vassdrag.

Samme år bestemte kommunalstyret for miljø og utbygging at kommunen skulle slutte med plantevernmidler også på gater, gatetun, trapper og torg.

Først i 2015 kom en nasjonal forskrift som la ned forbud mot bruk av plantevernmidler på områder som er åpne for allmennheten.

Koker ugresset
I kommunen har Park og vei i samarbeid med Stavanger Natur- og Idrettsservice (NIS) testet ut forskjellige miljøvennlige metoder for å bekjempe ugress. Nå er det flere steder steaming med kokende vann som tar knekken på de uønskede vekstene.

I 2015, den første hele sesongen uten noe bruk av plantevernmidler, ble det i tillegg lukt mye for hånd. En del ugress ble også slått ned med kantklipper, særlig rundt busker, der det ble brukt som grønt bunndekke for å holde jorda på plass.

Ugress bedre enn gift
- Men erfaringene viser at vi må godta mer ugress enn før flere steder. Budsjettene til ugressbekjempelse har heller ikke økt, selv om vi velger mer tidkrevende arbeidsmetoder, sier leder for parkseksjonen Felicitas Heimann.

Dette førte til at det sommeren 2015 kom inn flere ugress-klager enn tidlige. Men mange har også meldt at det er greit med noe mer ugress til fordel for et giftfritt miljø.

- Vi fikk hentet oss inn på ettersommeren og blir nok stadig mer drevne på miljøvennlig ugressbekjempelse. Men folk må nok venne seg til at det vil være synlig ugress her og der, som vi ikke rekker å fjerne så raskt. Ser du ugress i kommunale områder, skal du i alle fall vite at du er i et giftfritt miljø, sier Heimann.

Vil du luke litt?
Hun inviterer også velforeninger, borettslag, skoler, barnehager og andre til å stelle i kommunale fellesområder i nabolaget. – Luk gjerne, men ikke bruk sprøytemidler, sier hun.

Blir det for galt med ugress på et kommunalt område, kan du også melde fra på VOF, www.varsleomfeil.no.

Les mer om miljøvennlig ugressbekjempelse i Stavanger kommune