Intranett

facebook-ikon
Intranett
24.06.2019

God sommer Stavanger!

God sommer Stavanger!
 
De fleste ansatte i Stavanger natur- og idrettsservice KF tar nå velfortjent ferie, men fortvil ikke, vi har ikke glemt oppdraget vårt:
 
«NIS skal bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser.
Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.»
 
For å ivareta oppdraget vårt overlapper vi personell  i alle ansvarsområder og kan glede oss over høyt kvalifiserte sommerhjelper og ekstravakter.
Kvaliteten på våre tjenester i offentlige bygg, idrettsplasser, parkområder, veier og plasser skal gjennom hele sommeren fremstå til det beste for våre innbyggere.

Beredskapen er på plass 24/7 og vi er til stede i alle byens arrangement og tilstelninger.
 
Ønsker med det alle våre ansatte god sommer og velfortjent ferie.
 
God sommer Stavanger!
 
Kurt Idland
Daglig leder