Intranett

facebook-ikon
Intranett
04.04.2016

Glutton vakumsuger

Miljøvennlig vakumsuger

Stavanger natur- og idrettsservice KF søker stadig etter nye og bedre metoder for gjennomføring av våre tjenester og oppgaver. 
I utviklingsarbeidet med mer bærekraftig og miljøvennlig produksjon ble vi i 2015 presentert for alternativ og mindre ressurskrevende renholdsmaskin, Glutton.

En av våre hovedoppdragsgivere, Stavanger kommune ved Park og vei, framstår som ledende innen planlegging og bestilling av drift og vedlikehold av grønne områder.
Stavanger natur- og idrettsservice KF skal etterleve kravene til utførelse av slikt vedlikehold. 

Dette bør også gjelde metodene i arbeidsutførelsen, ikke minst innen helse, miljø og sikkerhet. 

Anskaffelse av Glutton i vårt renholdsarbeid bekrefter målet om fortsatt å være langt fremme i arbeidet med alternative utførelsesmetoder. 

glutton vakumsuger 1

Glutton kan brukes der hvor feiebilen ikke komme til: fortau, gater, smale passasjer, offentlige plasser,parkeringsplasser osv.
Den kan brukes på alle typer underlag som betong, asfalt, plen, sand, osv.
Den vil bidra til at vi kan levere enda bedre tjenester.
Glutton suger opp alt avfall som går gjennom røret på 12.5 cm. feks. Papir, kartonger, røykpakker, bokser og glass, plastik, hunde avføring, blader, tre, osv.

Fordelene med Glutton er:

Miljøvennlig: Elektrisk, støyfri

Verdibevaring: Det vil være mindre slitasje på brosteindekket

Brukervennlig maskin: Maskinen er enkel i bruk for operatørene og ivaretar HMS.

Renere by: Renhold i sentrum under ordinær tid på en sikker og effektiv måte