Intranett

facebook-ikon
Intranett
19.03.2014

Besøk av Per A. Thorbjørnsen

"Det føltes som å være på jobb med en god kollega", oppsummerer Frode Dørum i parkavdelingen

Fredag 14.mars fikk Stavanger natur- og idrettsservice KF besøk av Per A. Thorbjørnsen. Han er kommunalråd og gruppeleder for Venstre i Stavanger. Thorbjørnsen har et spennende prosjekt på gang, «Prosjekt 50» – målet er å besøke 50 virksomheter, foretak, IKS med flere innen sommeren 2015, NIS var 6/50. Thorbjørnsen synes det er nyttig og lærerikt med disse besøka, da det gir dybdeinnsikt i bedriften og anledning til å møte de ansatte «på gulvet» og hva som er deres motivasjon og drivkraft for arbeidet. Det var også viktig for Thorbjørnsen å besøke NIS så tidlig som mulig med tanke på debatten som pågikk i Bystyremøtet 11.mars 2013 og dermed ha et bedre beslutningsgrunnlag når saken tas opp igjen våren 2014.

Thorbjørnsen startet besøket med frokost med administrasjonen. Deretter fikk han være med Frode Dørum i Park på runden ved Godalen. Her var hovedfokuset å plukke søppel og tømme søppelspann. Thorbjørnsen fikk absolutt godkjent av Frode Dørum. «Han var en lagspiller og gjorde en utrolig god jobb». Dørum mener at besøket av politikeren er verdifullt og berømmer ham for det. «Det føltes som å være på jobb med en god kollega», oppsummerer han. På denne runden møtte de også på trepleiegruppen i aksjon.

Etterfulgt av en velfortjent lunsj gikk ferden videre til Thomas Sigurd Larsen, arbeidsleder i Renhold. Etter en grundig gjennomgang av planer, HMS, rutiner, turnusplaner, egenkontroller med mer ble Thorbjørnsen med på en runde til sentrum hvor han ble vist deler av arbeidet og renovasjonsutfordringene avdelingen står ovenfor. Her ble verdifull informasjon utvekslet og Thorbjørnsen synes det er godt å vite at Larsen og gjengen hans har god oversikt og legger ned et stort arbeid i å holde sentrum så rent som mulig.

Besøket ble avrundet med en liten tur innom Stavanger Svømmehall, som NIS har driftsansvaret for.

Avslutningsvis var Stavanger natur- og idrettsservice interesserte i å vite om Thorbjørnsen etter besøket hadde et bedre grunnlag for å ta et standpunkt i konkurranseutsettingssaken. «NIS utfører kjerneoppgaver, som er ekstremt synlig tjenester i bybildet», sier Thorbjørnsen. En massiv konkurranseutsetting er unødvendig og han mener videre at et KF er en god form for organisering. Denne følelsen fikk han bekreftet ved å være med ute i felten. De ansatte jobber profesjonelt og legger sin sjel i å gjøre byen vakker for alle og dette med en synlig stolthet, oppsummerer Thorbjørnsen. Det viktigste er å ikke endre rammevilkår og å skape forutsigbarhet for de ansatte.

Ellers synes Thorbjørnsen at det har vært en spennende, nyttig, lærerik og allsidig arbeidsdag hos Stavanger natur- og idrettsservice KF.  Han mener han i utgangspunktet gjør en bedre jobb som politiker (skomaker ved sin lest) for byen vår, men som han sier med et glimt i øyet: «en jobb ute i felten ville ha åpenbart ha hjulpet for kondisjonen ». Videre oppfordrer Thorbjørnsen andre politikere til å bidra med å dekke gapet for kontakt mellom politikken og virksomhetene. På generelt grunnlag er det pr i dag for lite kontakt, mener han. Han er fornøyd med sin valgte modell, «Prosjekt- 50» og håper andre politikere vil velge sin egen vei og metode for å lykkes.

Kurt Idland, daglig leder i Stavanger natur- og idrettsservice KF, berømmer også Thorbjørnsen for tiltaket.  «Vi er over tid omtalt både på godt og vondt i media og blant våre politikere.  Med bakgrunn i noen av diskusjonene som har vært synes jeg det er en fornuftig prioritering at representanter fra våre eiere og beslutningstakere tok turen til Åsen i stedet for å reise rundt om i Norge for å finne de beste løsningene.  Både politikere og Stavanger kommune for øvrig legger opp til høy standard på de offentlige inne- og uteområdene vi har funksjonsansvar for.  Med å gi tillit til et fungerende bestiller/utfører system kan vi til enhver tid nå de målene innen alle ansvarsområder.   Idland ønsker ikke å blande seg inn i de politiske beslutningene, men tilføyer videre: «Uavhengig av politisk plattform, er det viktig at de beslutninger som blir tatt kommer på riktig grunnlag og at de valgte løsningene gir arbeidsro for planlegging og langsiktige målsettinger.»