Hjem​    |    Maskinpark    |    Ledige stillinger    |    Tjenester    |    Prosjekter    |    Om oss    |     Aktuelt    |    Kontakt
natur-og-idrett

Styret i foretaket

natur-og-idrett

Styret og varamedlemmer

Styreleder:
Bjarne Kvadsheim (Sp):  bjarne.kvadsheim@stavanger.kommune.no

Nestleder:
Ingebjørg Storeide Folgerø (H) Ingebjorg.folgero@brodrenekverneland.no

Styremedlem:

Arnt-Heikki Steinbakk (Ap): arnt.steinbakk@ptil.no


Charlotte Søyland (FrP): charlottesoyland@gmail.com

Ansattes representant:
Katarina Lutcherath: katarina.lutcherath@stavanger.kommune.no


Varamedlemmer

Vara for Bjarne Kvadsheim og Ingebjørg S. Folgerø
1. Guri Tysse (KrF): gutyss@online.no 
guri.tysse@nasjonalforeningen.no

2. Kåre Reiten (H): kare.reiten@stavanger.kommune.no
3. Kolbein H. Lunde (V): kolbein.haakon.lunde@stavanger.kommune.no
4. Ingunn Sandvig (Pp): ree.ingunn@gmail.com

Vara for Arnt Heikki Steinbakk

1. Marianne Aarre (Ap): marianne.aarre@gmail.com

Vara for Charlotte Søyland
1. Christian Wedler (Frp): c@wedler.no 


Vara for Katarina Lutcherath
1. Eivind helle:
eivind.helle@stavanger.kommune.no